ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ CỦA BẠN

Bạn hãy dành ra vài phút để kiểm tra tiến độ của lộ trình BDCMTX theo hình thức kết hợp của mình, dựa vào các bảng kiểm của chúng tôi.

Giai đoạn 1

Phân tích & Xác định

Nắm rõ nhóm đối tượng người tham dự
Hiểu rõ bối cảnh của bạn (Công nghệ)
Hiểu rõ bối cảnh của bạn (Phương pháp sư phạm và Xây dựng nội dung)
Hiểu rõ bối cảnh của bạn (Người điều hành)
Xây dựng (điều chỉnh) kết quả mong đợi

Chỉnh sửa bảng kiểm của bạn

Tải bảng kiểm Phân tích & Xác định và chỉnh sửa theo nhu cầu của bạn.