Giai đoạn 1

PHÂN TÍCH & XÁC ĐỊNH

Giai đoạn ‘Phân tích và Xác định’ là nền tảng của quá trình xây dựng BDCMTX. Mục đích của giai đoạn này là để có một bức tranh rõ ràng về những người tham dự, nhu cầu học tập của họ và bối cảnh học tập.

Giai đoạn ‘Phân tích và Xác định’ trong lộ trình BDCMTX theo hình thức kết hợp có những điểm khác với giai đoạn tương ứng của lộ trình BDCMTX theo hình thức trực tiếp như sau:

  • Người tham dự và người điều hành cần có những năng lực khác nhau.
  • Cần đưa thêm các quyết định bổ sung trong giai đoạn thiết kế (tỉ lệ của hợp phần từ xa, các hoạt động không đồng bộ hoặc đồng bộ, v.v.)
  • Việc tạo động lực cho người tham dự và người điều hành trong lộ trình BDCMTX từ xa có thể sẽ khác so với lộ trình tương tự theo hình thức trực tiếp.
  • Việc thiết kế lộ trình học tập theo hình thức kết hợp cần có sự tập trung rõ ràng và cụ thể vào trải nghiệm của người tham dự ở cả hợp phần trực tiếp và từ xa (sự tương tác của người tham dự, tính hòa nhập,v.v).

Trong giai đoạn này, chúng tôi chia thành 3 bước chính:

Muốn tìm hiểu thêm về giai đoạn này?

Bạn có thể tải về toàn bộ tài liệu tại đây.

Bước 1

Biết nhóm đối tượng mục tiêu của bạn

Nên biết nhóm đối tượng mục tiêu của bạn là ai và thu thập thông tin về sự sẵn sàng tham gia, khả năng tiếp cận công nghệ, mức độ kĩ năng cụ thể và những thách thức trong học tập của họ. Sử dụng khảo sát, thảo luận nhóm tập trung và phỏng vấn các bên liên quan. Để thu thập những thông tin này, cần đảm bảo lấy thông tin từ một nhóm đại diện và đảm bảo rằng dữ liệu được thu thập một cách hợp lệ.

Bước 2

Phân tích bối cảnh

Bạn cần hiểu bối cảnh triển khai BDCMTX theo hình thức kết hợp. Điều này có nghĩa là cần xác định và phân tích các nguồn lực hiện có, như các chương trình, người tham dự và tài liệu, cũng như môi trường chính sách. Quá trình này cũng bao gồm việc đánh giá sở thích, sự sẵn sàng tham gia, kĩ năng và nhu cầu của những người điều hành. Sơ đồ hóa nguồn lực là một chiến lược nhằm xác định một cách hệ thống những chỗ còn thiếu sót, đối tác tiềm năng cũng như tính sẵn có và khả năng thích ứng của các nguồn lực. Đánh giá cơ sở hạ tầng và công nghệ hiện có cho các hoạt động trực tiếp và từ xa, đồng thời phân tích các tài liệu nhằm hướng tới khả năng tái sử dụng hoặc điều chỉnh sau này.

Bước 3

Xác định kết quả mong đợi

Xác định rõ ràng các kĩ năng và hành vi cụ thể mà nhóm đối tượng mục tiêu sẽ cần thực hiện sau khi hoàn tất thành công lộ trình BDCMTX. Các kết quả học tập sẽ giúp bạn tập trung và thiết kế một lộ trình BDCMTX chặt chẽ. Những kết quả học tập này phải cụ thể, phù hợp với bối cảnh và có thể đo lường được. Nếu bạn đang thiết kế lại lộ trình BDCMTX hiện có, cần xem xét liệu việc chuyển sang lộ trình BDCMTX theo hình thức kết hợp có ảnh hưởng đến các kết quả học tập hay không. Nên thu hút sự tham gia của nhóm và các bên tham gia vào quá trình này, sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trước đây, cân nhắc các yếu tố như mức độ năng lực ban đầu và mức độ năng lực kỳ vọng, nhu cầu thực hiện, tính hòa nhập và thực tế. Điều này sẽ giúp tạo ra một chiến lược sư phạm và quy trình đánh giá hiệu quả và chặt chẽ hơn.

Muốn tìm hiểu thêm về giai đoạn này?

Bạn có thể tải về toàn bộ tài liệu tại đây.

Các công cụ đã sẵn sàng để tải về cho giai đoạn này
Các công cụ đã sẵn sàng để tải về cho giai đoạn này
Bảng kiểm

Hãy dành vài phút để kiểm tra tiến độ của bạn trong giai đoạn này của lộ trình BDCMTX theo hình thức kết hợp của bạn bằng cách xem lại bảng kiểm của chúng tôi.

Chuyển sang giai đoạn tiếp theo
Bấm vào đây để đi đến giai đoạn tiếp theo