Giai đoạn 3

TRIỂN KHAI

Giai đoạn triển khai bắt đầu khi nhóm thiết kế đã hoàn thiện công đoạn thiết kế và xây dựng lộ trình BDCMTX theo hình thức kết hợp, sẵn sàng thí điểm và triển khai lộ trình này. Giai đoạn này bao gồm việc chuẩn bị đội ngũ người điều hành và người tham dự, cũng như tổ chức môi trường học tập. Trước khi triển khai, nên chạy thử và thực hiện thí điểm lộ trình này.

Muốn tìm hiểu thêm về giai đoạn này?

Bạn có thể tải về toàn bộ tài liệu tại đây.

Bước 1

Chuẩn bị đội ngũ điều hành và người tham dự

Đội ngũ người điều hành có năng lực và tâm huyết đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự thành công của mọi lộ trình BDCMTX. Bạn nên cân nhắc khả năng điều hành của người điều hành ở cả hợp phần trực tiếp và từ xa, cũng như kĩ năng sử dụng công nghệ, quản lí thời gian và khả năng hỗ trợ người tham dự. Nên trao đổi với người điều hành về mong đợi của cả 2 bên và cùng thống nhất danh sách các tiêu chí, phiếu đánh giá để hỗ trợ người điều hành thực hiện lộ trình. Bạn cũng nên xác định mức độ hỗ trợ mà người điều hành cần và cung cấp cho họ các công cụ hỗ trợ như hướng dẫn tự học, các khóa học trực tuyến hoặc tập huấn.

Bước 2

Tổ chức môi trường học tập

Tiếp theo, bạn phải tổ chức môi trường học tập thực sự thuận lợi cho việc học, dễ tiếp cận và thân thiện với cả người điều hành và người tham dự. Quá trình này bao gồm việc thiết kế các hoạt động trực tiếp và từ xa, cũng như lồng ghép các kênh tương tác giữa người tham dự và người điều hành. Các hoạt động như ghi danh và đăng kí, dịch vụ CNTT hỗ trợ, việc chuyển tải nội dung và chương trình giảng dạy, các kênh liên lạc bổ sung, môi trường dành cho các buổi học trực tiếp đều góp phần quan trọng trong việc tạo nên một môi trường học tập thuận lợi.
Trước khi khởi động lộ trình BDCMTX theo hình thức kết hợp, bạn cần bảo đảm chắc chắn rằng những người tham dự đã ghi danh và có thể tiếp cận hỗ trợ họ cần xuyên suốt chương trình. Điều này có thể bao gồm phản hồi tự đông, tương tác với bạn học và sự hỗ trợ từ người điều hành. Bạn cũng nên chú ý đến tình trạng sức khỏe của người tham dự và đề nghị hỗ trợ ngoài các khía cạnh về kỹ thuật và nội dung BDCMTX.

Bước 3

Tổ chức chạy thử, thí điểm và triển khai lộ trình BDCMTX

Cuối cùng, nên tiến hành chạy thử và thí điểm trước khi triển khai lộ trình BDCMTX. Quá trình chạy thử bao gồm trao đổi các bước của lộ trình BDCMTX theo hình thức kết hợp với đội ngũ người điều hành nhằm xác định những thách thức tiềm ẩn và hiểu cách các bước trong lộ trình khớp lại với nhau như thế nào. Quá trình thí điểm cho phép bạn thử nghiệm chương trình trên quy mô nhỏ để giúp hình dung lộ trình sẽ được triển khai như thế nào trên thực tế và thu thập phản hồi. Bạn có thể đánh giá quá trình thực hiện chương trình của mình về tính đa dạng và hòa nhập cũng như khía cạnh giới và sử dụng những thông tin thu thập được từ quá trình thí điểm để cải thiện lộ trình BDCMTX. Việc tạo động lực và duy trì sự gắn kết của những người tham dự chính là yếu tố then chốt tạo nên sự thành công của một chương trình BDCMTX theo hình thức kết hợp.

Muốn tìm hiểu thêm về giai đoạn này?

Bạn có thể tải về toàn bộ tài liệu tại đây.

Các công cụ đã sẵn sàng để tải về cho giai đoạn này
Các công cụ đã sẵn sàng để tải về cho giai đoạn này
Bảng kiểm

Hãy dành vài phút để kiểm tra tiến độ của bạn trong giai đoạn này của lộ trình BDCMTX theo hình thức kết hợp của bạn bằng cách xem lại bảng kiểm của chúng tôi.