Giai đoạn 4

ĐÁNH GIÁ

Việc phân tích, thiết kế, phát triển và thực hiện bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên (BDCMTX) theo hình thức kết hợp đòi hỏi thời gian và nguồn lực đáng kể. Cho dù bạn là một cơ sở đào tạo cung cấp BDCMTX, một người điều hành hay là một thành viên của nhóm thiết kế, bạn và các bên liên quan đều muốn biết liệu lộ trình BDCMTX của bạn có hiệu quả hay không và tại sao (hoặc tại sao không). Thông thường, bạn cũng muốn biết liệu nó có hiệu quả về chi phí và đáng để đầu tư nguồn lực hay không.

Việc đánh giá sẽ giúp những người ra quyết định xác định xem liệu những kết quả và thay đổi đạt được của lộ trình BDCMTX theo hình thức kết hợp có đảm bảo nên tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô hay không, hay nên dừng lại và thử một cách tiếp cận mới. Ngoài ra, việc đánh giá sẽ cho phép bạn biết được liệu cách tiếp cận theo hình thức kết hợp có ‘phù hợp với mục đích’ nhất hay không, liệu nó có đảm bảo tính hòa nhập, tương tác và lôi cuốn không.

Đánh giá là một quá trình diễn ra liên tục trong quá trình xây dựng một lộ tình BDCMTX theo hình thức kết hợp.

Muốn tìm hiểu thêm về giai đoạn này?

Bạn có thể tải về toàn bộ tài liệu tại đây.

Bước 1

Xác định mục tiêu và trọng tâm đánh giá 

Đầu tiên, điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ thành công trông như thế nào. Một mô hình được sử dụng phổ biến là Mô hình của Guskey, gồm năm cấp độ đánh giá việc học tập chuyên nghiệp: (1) phản ứng của người tham dự, (2) quá trình học tập của người tham dự, (3) sự hỗ trợ và thay đổi của tổ chức, (4) sự vận dụng kiến thức và kỹ năng mới của người tham dự và (5) các kết quả học tập của học sinh. Các cấp độ này được xây dựng dựa vào nhau. Ngoài việc đánh giá tính hiệu quả, bạn cũng có thể đánh giá xem lộ tình BDCMTX theo hình thức kết hợp có hiệu quả về chi phí, đảm bảo tính hòa nhập và bền vững hay không. Để đảm bảo đánh giá kỹ lưỡng, bạn nên gặp các nhóm thiết kế và đánh giá để thiết lập các mục tiêu và câu hỏi đánh giá của mình. Sử dụng công cụ có sẵn để xây dựng một bộ câu hỏi đánh giá phù hợp với các mức độ đánh giá của Guskey.

Bước 2

Thu thập dữ liệu đánh giá

Tiếp theo, để có được những thông tin cần thiết, bạn cần suy nghĩ kĩ về những gì mình muốn biết và chọn phương pháp thu thập dữ liệu phù hợp, có thể là qua các khảo sát, phỏng vấn hoặc các phương pháp khác. Khi thu thập dữ liệu, bạn cần xem xét đến những thông tin đã có và dữ liệu nào cần thu thập để có thể đat được mục tiêu đánh giá, và luôn lưu ý đến việc bảo mật dữ liệu và sự riêng tư cho những người tham dự. Để làm được điều này, bạn nên có các chính sách và quy chuẩn để bảo vệ các thông tin nhạy cảm và tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin tại địa phương của mình.

Bước 3

Phân tích, diễn giải và rút ra bài học từ dữ liệu

Cuối cùng, bạn cần sắp xếp và chuẩn bị các dữ liệu đã thu thập để sử dụng. Việc này bao gồm phân loại, mã hóa và trình bày những dữ liệu này một cách hợp lí để có thể phân tích và diễn giải. Sau đó, bạn sẽ chọn cách tiếp cận dưới dạng phân tích dựa trên loại dữ liệu mà mình có và tần suất thu thập dữ liệu. Bước tiếp theo là diễn giải và tìm hiểu dữ liệu. Bước này sẽ có sự tham gia của các bên liên quan để có thêm nhiều góc nhìn và kinh nghiệm. Việc giới thiệu và trao đổi những phát hiện của bạn là rất quan trọng cho quá trình  tham vấn của các bên liên quan. Bạn nên sử dụng CNTT để thu thập, phân tích và phổ biến dữ liệu cũng như các thông tin chi tiết vì làm như vậy sẽ hiệu quả, tiết kiệm chi phí và linh hoạt hơn. BDCMTX theo hình thức kết hợp đưa ra cơ hội thu thập nhiều dữ liệu về sự tham gia, tương tác và tiến bộ của người tham dự. Điều này giúp rút ngắn các vòng phản hồi và học tập.

Muốn tìm hiểu thêm về giai đoạn này?

Bạn có thể tải về toàn bộ tài liệu tại đây.

Các công cụ đã sẵn sàng để tải về cho giai đoạn này
Các công cụ đã sẵn sàng để tải về cho giai đoạn này
Bảng kiểm

Hãy dành vài phút để kiểm tra tiến độ của bạn trong giai đoạn này của lộ trình BDCMTX theo hình thức kết hợp của bạn bằng cách xem lại bảng kiểm của chúng tôi.