Giai đoạn 2

THIẾT KẾ & XÂY DỰNG

Trong giai đoạn này, bạn sẽ học cách kết hợp các hoạt động BDCMTX thành một lộ trình BDCMTX theo hình thức kết hợp.

Khi nói đến thiết kế, chúng tôi muốn nói đến việc xây dựng một kế hoạch cho lộ trình BDCMTX. Xây dựng ở đây có nghĩa là xây dựng các hoạt động dạy và học.

Việc thiết kế hiệu quả lộ trình BDCMTX là rất quan trọng vì nếu bạn đặt nền móng sai, bạn đang xây dựng công trình trên cát lún. Nhiều ví dụ về lộ trình BDCMTX cho thấy đó chỉ là tập hợp các mô-đun rời rạc trong đó thiếu sự xem xét thấu đáo về cách tiến hành quá trình học tập hoặc thiếu hỗ trợ thông qua giảng dạy, các hoạt động và đánh giá.

Trong giai đoạn này, cần có sự tham gia của các đồng nghiệp trong việc thiết kế lộ trình BDCMTX. Cũng cần cân nhắc việc thiết kế lộ trình BDCMTX của bạn cùng với người dùng cuối (đối tượng thụ hưởng) theo quy trình đồng sáng tạo.

Giai đoạn này bao gồm ba bước:

Muốn tìm hiểu thêm về giai đoạn này?

Bạn có thể tải về toàn bộ tài liệu tại đây.

Bước 1

Xác định lộ trình BDCMTX, các loại hình học tập và phương pháp BDCMTX

Bắt đầu bằng cách xác định cấu trúc tổng thể, phương thức và thời lượng của lộ trình BDCMTX. Chúng tôi giới thiệu mẫu “Ma trận thiết kế BDCMTX theo hình thức kết hợp” để giúp trực quan hóa lộ trình BDCMTX và đảm bảo tính nhất quán cũng như biến thể. Sau đó, chọn các loại hình học tập và phương pháp BDCMTX sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi sử dụng Phương pháp Thiết kế Học tập ABC, dựa trên Khung Đối thoại của Diane Laurilard.

Bước 2

Quyết định về hình thức BDCMTX

Thứ hai, chúng ta thảo luận về sự cân bằng giữa các phương thức: trực tiếp, không đồng bộ từ xa và đồng bộ từ xa. Chúng tôi giới thiệu các hoạt động bắc cầu có thể hữu ích trong việc kết nối các hoạt động BDCMTX trực tiếp và từ xa, cũng như thảo luận những thuận lợi và khó khăn cần lưu ý trong một số mô hình học tập theo hình thức kết hợp phổ biến (lớp học trực tiếp theo hình thức kết hợp, trực tuyến theo hình thức kết hợp và lớp học đảo ngược).

Bước 3

Lựa chọn các công nghệ hỗ trợ và thiết kế các hoạt động

Thứ ba, điều quan trọng là phải lựa chọn các công nghệ hỗ trợ và thiết kế các hoạt động phù hợp với sự lựa chọn của bạn về loại hình học tập, phương pháp và phương thức BDCMTX. Chúng tôi giới thiệu mô hình SAMR và bánh xe công nghệ để giúp thiết kế một sự kết hợp giữa nội dung, phương pháp sư phạm và công nghệ.
Việc thiết kế và phát triển một lộ trình BDCMTX theo hình thức kết hợp đòi hỏi một cách tiếp cận khác với BDCMTX trực tiếp, cụ thể là:

  • Tương tác tối ưu giữa học trực tiếp và học từ xa cần được thiết kế cẩn thận với các hoạt động bắc cầu
  • Tài liệu rõ ràng, dễ tiếp cận và sắp xếp kế hoạch để tham gia là điều cần thiết cho sự thành công của lộ trình BDCMTX theo hình thức kết hợp
  • Nguồn lực có chất lượng chính là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của việc học từ xa và phải được thiết kế cho nhiều lần lặp lại
  • Một quy trình thiết kế có bố cục chặt chẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với những nền tảng kiến thức khác nhau liên quan đến quá trình thiết kế lộ trình BDCMTX theo hình thức kết hợp

Muốn tìm hiểu thêm về giai đoạn này?

Bạn có thể tải về toàn bộ tài liệu tại đây.

Các công cụ đã sẵn sàng để tải về cho giai đoạn này
Các công cụ đã sẵn sàng để tải về cho giai đoạn này
Bảng kiểm

Hãy dành vài phút để kiểm tra tiến độ của bạn trong giai đoạn này của lộ trình BDCMTX theo hình thức kết hợp của bạn bằng cách xem lại bảng kiểm của chúng tôi.